Konstrukcja statków – działanie wymienników ciepła

Statek charakteryzuje się specyficzną konstrukcją, która pozwala mu się utrzymywać na wodzie. Istotą jest fakt, iż wyporność statku jest większa od jej ciężaru. Aby statek nie zatonął musi posiadać system wodoszczelny, który będzie zapobiegał przedostawaniu się wody na pokład statku.

By zwiększyć stateczność statku musi on posiadać zabezpieczenie w postaci szeregu uszczelek, które będą zapewniać mu bezpieczeństwo. Jednym z przykładów są uszczelki do płytowych wymienników ciepła, które muszą zapewnić optymalne funkcjonowanie urządzeń sterujących statkiem. Aby osiągnąć skuteczność i wydajność wymienników należy sprawdzać ich stan. Wszelkie zanieczyszczenia mogą znacząco wpłynąć na sprawny przepływ ciepła a to z kolei zaburza działanie instalacji statku. Taki stan wpływa na koszty jakie ponosi się podczas działania maszyny, która generuje więcej energii.

Aby statek nie zatonął – sprawne działanie instalacji

Usterki jakie dotyczą instalacji statku często odnoszą się do wymienników ciepła, które nie były odpowiednio czyszczone i nie miały nad swoim działaniem odpowiedniej kontroli. Odpowiednia diagnostyka może postawić odpowiedź na pytanie co dzieje się z danym urządzeniem i jakie należy wykonać czynności aby usprawnić jej działanie. Nieprawidłowe działanie maszyny może wpływać na podniesienie kosztów, co niestety nie jest korzystnym zjawiskiem. Zaleca się więc systematyczne przeglądy oraz regularne czyszczenie wymienników ciepła.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *